symbol H Cena Cena z przyk. Tabl.
  (cm) (mm) (zł) (zł) (cm)
ET.173.A 38 cm 140 49,3 65 7,5×2,5
ET.173.B 35 cm 120 42,9 55,4 6,5×2,5
ET.173.C 32 cm 120 37,8 50,3 6,5×2,5
ET.173.D 29 cm 100 34,8 45,2 5,5×2,5
ET.173.E 26,5 cm 100 31 41,4 5,5×2,5
ET.173.F 25 cm 80 26,5 34,9 5,5×2,5
ET.173.G 23,5 cm 80 24,6 33 5×2,5